W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXVII/195/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie podziału Gminy Pieniężno na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Pieniężnie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1875) oraz art. 419 § 2 i 4 Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., Nr 15) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., Nr 130) - na wniosek Burmistrza Pieniężna, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2234

§ 1.Dokonuje się podziału Gminy Pieniężno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2.Numery, granice okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych radnych do Rady Miejskiej  w Pieniężnie w każdym okręgu określa załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4.Traci moc uchwała nr XXII/145/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Pieniężno na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej  w Pieniężnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu. 


                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                               Grzegorz Klisz

Załączniki

Powiadom znajomego