W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LI/328/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Pieniężno.
na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2023.40 z póżn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust.6, art. 37 ust. 1, art. 70 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023.344 z późn. zm.) Rada Miejska Pieniężna uchwala, co następuje:

 §1. Wyraża się zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości  będących własnością Gminy Pieniężno:

1) działka nr 297/4 o pow. 0,0064 ha zabudowana lewym skrzydłem budynku gospodarczo-garażowym, położona w obrębie 3 miasta Pieniężno przy ul. Parkowej, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021038/8 - załącznik nr 1,

2) działka nr 4/17 o pow. 0,0491 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie Białczyn, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00028767/6 - załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego