W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kierownictwo urzędu

Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo

Ważny komunikat

Informacja

Burmistrz Pieniężna wyznaczył inspektora ochrony danych . Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Generalska 8,...

więcej o informacji: Informacja

Tablica ogłoszeń

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019 poz. 631) informujemy, że w dniu 18 lutego 2021 roku, o godzinie 14:00 zaplanowane jest zgromadzenie publiczne w trybie uproszczonym, stacjonarne, bez przejścia przy miejscu, gdzie stał pomnik gen. Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego, przy drodze wojewódzkiej 507 -...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego I. Zamawiający Gmina Pieniężno – 14-520 Pieniężno, ul. Generalskiej 8, NIP 170748005 – reprezentowana przez Burmistrza Pieniężna, II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości tj.: Opis Nieruchomość zabudowana budynkiem Zamku Kapituły Warmińskiej, położona w mieście Pieniężno, figurująca w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 Miasta Pieniężna jako działka nr 46/1 o powierzchni 0,7634 ha. Przedmiotem jest grunt oraz istniejące skrzydło zachodnie czterokondygnacyjnego budynku zamku, wybudowanego w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, o dachu dwuspadowym. Powstał w XIV w., przebudowany w XVI/XVII wieku. Powierzchnia zabudowana – 546,4 m2 Powierzchnia użytkowa – 1 199,8 m2 Powierzchnia całkowita – 1 706,5 m2 Kubatura wynosi – 14 710 m3. Cel wyceny – określenie wartości rynkowej nieruchomości w celu przeniesienia własności (sprzedaży).

Otwarty konkurs ofert 2021

BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXIII/143/20 z dnia 5 listopada 2020 r. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.    OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 1) powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,  2) wsparcie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (dotyczy zakresu V: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)