Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kierownictwo urzędu

Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo

Godziny pracy

Godziny urzędowania:


Urząd: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Kasa: 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku

Prawo o zgromadzeniach publicznych

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pieniężno informujemy, że w celu odnalezienia poszukiwanych treści można skorzystać z modułu wyszukiwawczego, który znajduje się w górnym prawym rogu serwisu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Nauczyciel w przedszkolu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIENIĘŻNIE Ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela przedszkola

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta

Pieniężno, dnia 1 września 2015r.  IN – 7620-9/2009 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...

Praca

stanowisko: Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

stanowisko Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

stanowisko: Nauczyciel w przedszkolu

stanowisko Nauczyciel w przedszkolu

miejsce pracy Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZS-P ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno

stanowisko: Samodzielne stanowisko - Informatyk

stanowisko Samodzielne stanowisko - Informatyk

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, Generalska 8, 14-520 Pieniężno

stanowisko: Zastępstwo - Stanowisko w Wydziale Finansowym

stanowisko Zastępstwo - Stanowisko w Wydziale Finansowym

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, pok nr 14

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie

zamówienie na Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie

nr sprawy IN.271.2.5.2016

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

zamówienie na: Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2016/2017

zamówienie na Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2016/2017

nr sprawy IN.271.1.1.2016

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30 tyś. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie , ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

zamówienie na: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno

zamówienie na Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno

nr sprawy GK.271.1.2016

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa poniżej 30.000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Pieniężno

zamówienie na: administrowanie cmentarzami komunalnymi w Pieniężnie

zamówienie na administrowanie cmentarzami komunalnymi w Pieniężnie

nr sprawy GK.271.2.2.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

zamówienie na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

nr sprawy IN.271.1.7.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30 tyś euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie/sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/108/16

uchwała nr XXII/108/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

uchwała nr: XXII/107/16

uchwała nr XXII/107/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 r.

uchwała nr: XXII/106/16

uchwała nr XXII/106/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

uchwała nr: XXII/105/16

uchwała nr XXII/105/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

uchwała nr: XXI/104/16

uchwała nr XXI/104/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi nr OR. 1511.2. 2016 na działalność Burmistrza Pieniężna.

uchwała nr: XXI/103/16

uchwała nr XXI/103/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 60/2016

zarządzenie nr 60/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 59/2016

zarządzenie nr 59/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Pieniężno, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

zarządzenie nr: 58/2016

zarządzenie nr 58/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie projektu budżetu Gminy Pieniężno na 2017 rok.

zarządzenie nr: 57/2016

zarządzenie nr 57/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na samodzielne stanowisko "Informatyk" w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

zarządzenie nr: 56/2016

zarządzenie nr 56/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacją z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

zarządzenie nr: 55/2016

zarządzenie nr 55/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij