Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kierownictwo urzędu

Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo

Godziny pracy

Godziny urzędowania:


Urząd: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Kasa: 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku

Prawo o zgromadzeniach publicznych

Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w drugim półroczu 2016 roku

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pieniężno informujemy, że w celu odnalezienia poszukiwanych treści można skorzystać z modułu wyszukiwawczego, który znajduje się w górnym prawym rogu serwisu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta

Pieniężno, dnia 1 września 2015r.  IN – 7620-9/2009 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ...

Pieniężno, dnia 31 sierpnia 2015r. GK.6733.1.2.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) BURMISTRZ PIENIĘŻNA informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie...

Praca

stanowisko: Zastępstwo - Stanowisko w Wydziale Finansowym

stanowisko Zastępstwo - Stanowisko w Wydziale Finansowym

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, pok nr 14

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno

zamówienie na Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno

nr sprawy GK.271.1.2016

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa poniżej 30.000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Pieniężno

zamówienie na: administrowanie cmentarzami komunalnymi w Pieniężnie

zamówienie na administrowanie cmentarzami komunalnymi w Pieniężnie

nr sprawy GK.271.2.2.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

zamówienie na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

nr sprawy IN.271.1.7.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30 tyś euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie/sekretariat

zamówienie na: zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku

zamówienie na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku

nr sprawy IN.271.1.5.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 12

zamówienie na: Przetarg na wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy Pieniężno

zamówienie na Przetarg na wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy Pieniężno

nr sprawy IN.271.2.8.2015

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa do 30.000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/104/16

uchwała nr XXI/104/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi nr OR. 1511.2. 2016 na działalność Burmistrza Pieniężna.

uchwała nr: XXI/103/16

uchwała nr XXI/103/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała nr: XXI/102/16

uchwała nr XXI/102/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

uchwała nr: XXI/101/16

uchwała nr XXI/101/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

uchwała nr: XX/99/16

uchwała nr XX/99/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie przejęcia przez Gminę Pieniężno prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

uchwała nr: XX/98/16

uchwała nr XX/98/16

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 45/2016

zarządzenie nr 45/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ponownych wyborów sołtysa Sołectwa Lechowo

zarządzenie nr: 44/2016

zarządzenie nr 44/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

zarządzenie nr: 43/2016

zarządzenie nr 43/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum.

zarządzenie nr: 42/2016

zarządzenie nr 42/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 41/2016

zarządzenie nr 41/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pieniężno.

zarządzenie nr: 40/2016

zarządzenie nr 40/2016

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij