Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVI/103/20

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1696), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczyciela na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1653), po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.Wyodrębnia się w budżecie Gminy Pieniężno na rok 2020 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2.Ustala się Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli objęte dofinansowaniem w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij