W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wykaz i sposoby załatwiania spraw

Szanowni Państwo

Na podstronach tego działu znajdą Państwo informacje dotyczące sposobu załatwiania różnych spraw w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie. Niektóre z informacji uzupełnione są o przygotowane do pobrania pliki z wnioskami, które po wydrukowaniu i wypełnieniu w domu można złożyć w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem ePUAP. Wniosek prosimy o wypełnienie w sposób czytelny.

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych udostępnione są klauzule informacyjne. (dział Dane osobowe)

Poniżej możesz wybrać konkretną sprawę, którą chcesz załatwić:

GK – Wydział Gospodarki Komunalnej:
•    Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
•    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
•    Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
•    WNIOSEK - o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa
•    Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
•    Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
•    Wnioskowanie o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
•    Udostępnianie informacji o środowisku
•    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
•    Przyznanie dodatku mieszkaniowego
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu
•    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek posiadacza nieruchomości
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•    Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

USC - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:
•    Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
•    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
•    Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
•    Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
•    Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
•    Wpisywanie do rejestru wyborców
•    Wydawanie zaświadczenia o prawie do głosowania
•    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
•    Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestru PESEL
•    Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
•    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
•    Zgłoszenie pobytu stałego
•    Zgłoszenie pobytu czasowego
•    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
•    Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
•    Zmiana imienia (imion) dziecka
•    Nadanie dziecku nazwiska męża matki
•    Odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego
•    Sporządzenie aktu urodzenia
•    Sporządzenie aktu zgonu
•    Sporządzenie testamentu allograficznego
•    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
•    Uznanie dziecka
•    Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
•    Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
•    Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
•    Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego
•    Zaświadczenie zezwalające na zawarcie przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą
•    Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
•    Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa
•    Zmiana imienia i nazwiska

WF – Wydział Finansowy:
•    Deklaracja na podatek leśny
•    Deklaracja na podatek od nieruchomości
•    Deklaracja na podatek od środków transportowych
•    Deklaracja na podatek rolny
•    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
•    Wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o powierzchni użytków rolnych, o niezaleganiu lub stan zaległości 
Niniejszy dział znajduje się w trakcie budowy. Wszelkie niedociągnięcia i uwagi zgłoszone na adres e-mail urzad@pieniezno.pl będą mile widziane.


Powiadom znajomego