W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 04 maja 2022r. GK.6220.1.4.2022 OBWIESZCZENIE   Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.)...

Obwieszczenie DLI-II.7621.2.2022.AZ.3

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zawiadomienia, iż na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany w części decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 września 2019 r. znak: DLI-II.4621.45.2018.IS.8, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do...

GK.6220.1.2.2022

Pieniężno, dnia 13 kwietnia 2022r. GK.6220.1.2.2022 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn....

GK.6220.1.1.2022

Pieniężno, dnia 31 marca 2022r. GK.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),...

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 23 marca 2022r. GK.6220.1.4.2022                                                      OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49§1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 4 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...

GK.6220.1.9.2021

Pieniężno, dnia 08 marca 2022r. GK.6220.1.9.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.247) Burmistrz Pieniężna podaje do...

Obwieszczenie Rep.1584/ZP/21

Obwieszczenia SKO z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu w postępowaniu odwoławczym decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kVna terenie działek:- 63/5, 63/2, 65/1, 66/1, 78, 62/2, obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno, - 6/4, 6/8, 112, 118, 9, 8/1, 36/13,...

WSTE.4221.32.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 124,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. 

IN-III.6220.2.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Płoskinia", polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 124,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WSTE.4221.26.2021.JS.4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że postanowieniem uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 120/1 obręb Łajsy, gm. Pieniężno". 

GK.6730.1.36.2021

Pieniężno, dnia 17 lutego 2022r. GK.6730.1.36.2021    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741) w związku   z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), BURMISTRZ...

Konsultacje społeczne odnośnie nadania nazwy ulicy

Zawiadamiam mieszkańców „Pieniężna Drugiego”, że w okresie od 07 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r., odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania drodze publicznej (dz. nr 163/25 obręb Cieszęta) nazwy ul. „Cicha”. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców „Pieniężna Drugiego” na temat nadania nazwy ww. drodze, Uwagi i opinie mogą być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 23, lub elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl z dopiskiem KONSULTACJE.

GK.6733.1.2022

Pieniężno, dnia 07 lutego 2022r. GK.6733.1.1.2022   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 ust. 1 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741),  Burmistrz...

Konkurs ofert w 2022 roku

[start]BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXXI/197/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy...

GK.6220.1.12.2021

Pieniężno, dnia 01 lutego 2022r. GK.6220.1.12.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)...