W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

Wykaz osób którym udzielono ulg w 2022 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.     

Informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych zw. szambami

INFORMACJA !!!          W związku z informacją od firmy świadczącej usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Pieniężno, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pieniężnie, w sprawie utrudnień  przy opróżnianiu szamba przez firmę, zobowiązujemy właścicieli nieruchomości o:  - zapewnienie dojazdu do...

Informacja

 Plakat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadesłany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie załączonego plakatu.   

Harmonogram wywozu odpadów kwiecień - czerwiec

W związku z wprowadzeniem  nowego systemu odbioru odpadów na terenie miasta i gminy publikujemy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, popiołu oraz bio, a także harmonogram odbioru segregowanych odpadów w kwietniu MAJ   CZERWIEC  

Otwarty konkurs ofert 2023

BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLI/258/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z...

Prośba o opinię projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572), Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Burmistrz Pieniężna ogłasza dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym Gmina Pieniężno ogłasza dodatkowy nabór...

Informacja - podwyżka opłat za odpady komunalne

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że 20 grudnia 2022 r. w życie weszły:  1) Uchwała nr XLII/267/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-mazurskiego poz. 5371 z dnia 05.12.2022 r.), zgodnie z którą...

Informacja do beneficjentów działania 8.3

INFORMACJA     Informujemy beneficjentów projektu "Internet szansą na lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno", nr POIG/08.03.00-28-021/12-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie...

Informacja -dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w 2022 roku

Celem projektu było zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie...

Plan polowań KŁ Łoś

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Łoś" w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.             

Plan polowań Czajka

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Czajka” w Ornecie w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.             

GK. 6151.7.2022

OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Łoś” w Elblągu w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.              Podanie informacji do publicznej...

Plan polowań KŁ Wrzos

 Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie w sezonie 2022/2023 oraz informację  o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Szczegółowy plan...

Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza Pieniężna o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań https://bip.pieniezno.pl/zarzadzenie/5258/zarzadzenie-nr-55-2022    

Plan polowań KŁ Mewa

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Mewa” w Braniewie w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.              Podanie informacji do publicznej...

Zarządzenie w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości komunalnych

 Zarządzenie nr 55 / 2022 Burmistrza Pieniężna  z dnia 06 października 2022 roku w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań  nieruchomości komunalnych   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.0.559  z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2 i 3, art....

Sprawozdanie z Sportowego Turnieju Miast i Gminy 2022

W związku z udziałem gminy Pieniężno w tegorocznej XXVIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2022, który został rozegrany pod hasłem „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego” w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dniach od 13 do 19 września 2022 roku zamieszczamy sprawozdanie z przeprowadzonego turnieju.      ...

Plan polowań KŁ Leśnik

              Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” w Górowie Iławeckim w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.              Podanie...