INFORMACJA:Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie dotyczące podatków i opłat na rok 2022

Uchwała nr XXXI/196/21 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała nr XXIX/121/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/72/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XXIII/142/20 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 5 listopada 2020 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała nr XXIII/142/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

 

Stawka podatku rolnego 2022:

Cena skupu żyta  stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2022, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. wynosi 61,48 zł za 1 dtStawka podatku leśnego 2022:

Cena drewna  stanowiąca podstawę do ustalenia podatku leśnego na rok 2022, nie została obniżona i zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1m3Wzory formularzy podatkowych określone zostały uchwałą nr XIV/67/15 dostępną poniżej:
 
Uchwała nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 listopada 2015r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  

Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 
Nowe wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 roku zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny W tym miejscu znajdują się  formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - podatki.gov.pl  

Wszystkie formularze z tabeli na stronie podatki.gov.pl można wydrukować, wypełnić i osobiście przynieść do urzędu.