W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLV/283/23
uchwała nr XLV/283/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pieniężno na lata 2023-2025.
uchwała nr: XLV/282/23
uchwała nr XLV/282/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2023.
uchwała nr: XLV/282/23
uchwała nr XLV/282/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2023.
uchwała nr: XLV/281/23
uchwała nr XLV/281/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2023.
uchwała nr: XLV/280/23
uchwała nr XLV/280/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 688
uchwała nr: XLIV/279/23
uchwała nr XLIV/279/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: XLIV/278/23
uchwała nr XLIV/278/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
uchwała nr: XLIV/277/23
uchwała nr XLIV/277/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.
uchwała nr: XLIV/276/23
uchwała nr XLIV/276/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2023 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 478
uchwała nr: XLIV/275/23
uchwała nr XLIV/275/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2023-2028.
uchwała nr: XLIII/274/22
uchwała nr XLIII/274/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.
uchwała nr: XLIII/273/22
uchwała nr XLIII/273/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: XLIII/272/22
uchwała nr XLIII/272/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: XLIII/271/22
uchwała nr XLIII/271/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku.
uchwała nr: XLIII/270/22
uchwała nr XLIII/270/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 477
uchwała nr: XLII/269/22
uchwała nr XLII/269/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5634
uchwała nr: XLII/268/22
uchwała nr XLII/268/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5372
uchwała nr: XLII/267/22
uchwała nr XLII/267/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5371
uchwała nr: XLII/266/22
uchwała nr XLII/266/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5370
uchwała nr: XLII/265/22
uchwała nr XLII/265/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5369
uchwała nr: XLII/264/22
uchwała nr XLII/264/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie.
uchwała nr: XLII/263/22
uchwała nr XLII/263/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5633
uchwała nr: XLII/262/22
uchwała nr XLII/262/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pieniężno na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
uchwała nr: XLII/261/22
uchwała nr XLII/261/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5368
uchwała nr: XLI/260/22
uchwała nr XLI/260/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pieniężna.