W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LVII/367/24
uchwała nr LVII/367/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2024.
uchwała nr: LVII/366/24
uchwała nr LVII/366/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych.
uchwała nr: LVII/365/24
uchwała nr LVII/365/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2166
uchwała nr: LVII/364/24
uchwała nr LVII/364/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2024-2031.
uchwała nr: LVI/364/24
uchwała nr LVI/364/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
uchwała nr: LVI/356/24
uchwała nr LVI/356/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2024-2029.
uchwała nr: LVI/363/24
uchwała nr LVI/363/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Pieniężno, tj. na realizację inwestycji: „Renowacja ołtarza w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie”.
uchwała nr: LVI/362/24
uchwała nr LVI/362/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
uchwała nr: LVI/361/24
uchwała nr LVI/361/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
uchwała nr: LVI/360/24
uchwała nr LVI/360/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
uchwała nr: LVI/359/24
uchwała nr LVI/359/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
uchwała nr: LVI/358/24
uchwała nr LVI/358/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie na kadencję 2024-2027.
uchwała nr: LV/355/23
uchwała nr LV/355/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2024.
uchwała nr: LV/354/23
uchwała nr LV/354/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie na rok 2024.
uchwała nr: LV/353/23
uchwała nr LV/353/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1136
uchwała nr: LV/352/23
uchwała nr LV/352/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Pieniężno.
uchwała nr: LV/351/23
uchwała nr LV/351/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
uchwała nr: LV/350/23
uchwała nr LV/350/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1468
uchwała nr: LV/349/23
uchwała nr LV/349/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
uchwała nr: LV/348/23
uchwała nr LV/348/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 938
uchwała nr: LIV/347/23
uchwała nr LIV/347/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pieniężna.
uchwała nr: LIV/346/23
uchwała nr LIV/346/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 278
uchwała nr: LIV/345/23
uchwała nr LIV/345/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 277
uchwała nr: LIV/344/23
uchwała nr LIV/344/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
uchwała nr: LIV/343/23
uchwała nr LIV/343/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.