W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : II/20/24
uchwała nr II/20/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
uchwała nr : II/19/24
uchwała nr II/19/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
uchwała nr : II/18/24
uchwała nr II/18/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna wotum zaufania.
uchwała nr : II/17/24
uchwała nr II/17/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie.
uchwała nr : II/16/24
uchwała nr II/16/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pieniężna
uchwała nr : II/15/24
uchwała nr II/15/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg publicznych: drogi wojewódzkiej nr 507, drogi wojewódzkiej nr 510 oraz drogi powiatowej 2376N.
uchwała nr : II/14/24
uchwała nr II/14/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Pieniężno.
uchwała nr : II/13/24
uchwała nr II/13/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Pieniężno.
uchwała nr : II/12/24
uchwała nr II/12/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3343
uchwała nr : II/11/24
uchwała nr II/11/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3342
uchwała nr : II/10/24
uchwała nr II/10/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2023 r.
uchwała nr : II/9/24
uchwała nr II/9/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3334
uchwała nr : I/8/24
uchwała nr I/8/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie powołania składu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Pieniężnie oraz ustalenia zakresu ich działalności.
uchwała nr : I/7/24
uchwała nr I/7/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwała nr : I/6/24
uchwała nr I/6/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
uchwała nr : I/5/24
uchwała nr I/5/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
uchwała nr : I/4/24
uchwała nr I/4/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
uchwała nr : I/3/24
uchwała nr I/3/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pieniężnie.
uchwała nr : I/2/24
uchwała nr I/2/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pieniężnie.
uchwała nr : I/1/24
uchwała nr I/1/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieniężnie.
uchwała nr : LVIII/372/24
uchwała nr LVIII/372/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
uchwała nr : LVIII/370/24
uchwała nr LVIII/370/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
uchwała nr : LVIII/371/24
uchwała nr LVIII/371/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy Pieniężno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
uchwała nr : LVII/368/24
uchwała nr LVII/368/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
uchwała nr : LVII/367/24
uchwała nr LVII/367/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2669