W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LIV/336/23
uchwała nr LIV/336/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 200
uchwała nr: LIII/335/23
uchwała nr LIII/335/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5903
uchwała nr: LII/334/23
uchwała nr LII/334/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5600
uchwała nr: LI/333/23
uchwała nr LI/333/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: LI/332/23
uchwała nr LI/332/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
uchwała nr: LI/331/23
uchwała nr LI/331/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Pieniężno w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
uchwała nr: LI/330/23
uchwała nr LI/330/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
uchwała nr: LI/329/23
uchwała nr LI/329/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
uchwała nr: LI/328/23
uchwała nr LI/328/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Pieniężno.
uchwała nr: LI/327/23
uchwała nr LI/327/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5599
uchwała nr: LI/326/23
uchwała nr LI/326/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5598
uchwała nr: LI/325/23
uchwała nr LI/325/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
uchwała nr: LI/324/23
uchwała nr LI/324/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5597
uchwała nr: L/323/23
uchwała nr L/323/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: L/322/23
uchwała nr L/322/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
uchwała nr: L/321/23
uchwała nr L/321/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
uchwała nr: L/320/23
uchwała nr L/320/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2023-2028.
uchwała nr: XLIX/319/23
uchwała nr XLIX/319/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pieniężna.
uchwała nr: XLIX/318/23
uchwała nr XLIX/318/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Pieniężno do roku 2030.”
uchwała nr: XLIX/317/23
uchwała nr XLIX/317/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynku.