W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Majątek gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2004r.

Informacje obejmują:

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
III. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
IV. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31 października 2004r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:

  • grunty o powierzchni określonej w tab. Nr 1;
  • obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w zał. Nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków tabela nr 2A).

3. W okresie sprawozdawczym przyjęto na własność gminy nieruchomości z tab. Nr 3.

4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urzędowe księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w zał. nr 4. Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków. Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o nieodpłatnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu, o sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości. Uchwałą Nr XL/199/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży. Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 33/2003 z dnia 1 lipca 2003 ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2004 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 400 000;
2. Sprzedaż mienia komunalnego– 250 000;
3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 60 161.

Wydatki:

1. Remont dróg gminnych – 190 000;
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 232 271.

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2004:
1. Z tytułu sprzedaży – 175 000;
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 37 287;
3. Najmu i Dzierżawy – 200 000.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2005r.:

Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 200 000;
2. Sprzedaż mienia komunalnego – 187 094;
3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 34 000.

Wydatki:
1. Remont dróg gminnych – 120 000;
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 148 501.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w tej uchwale. Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w tabeli nr 5 i tabeli nr 6 „Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów:

  • na cele nierolne – 0,48 ha dla 119 dzierżawców,
  • na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 71,18 ha dla 209 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono:

  • lokali użytkowych – 2.970 m2 – 14 dzierżawców;
  • lokali mieszkalnych – 14 465 m2 – 277 najemców;
  • budynków gospodarczych i garaży – 2 748 m2 – 80 najemców.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 198 działek na 15 ha.

Grunty oddane w zarząd: 1 działkę na 0,49 ha.

Objaśnienia:

  1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki zagospodarowane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
  2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.
  3. Tereny budowlane to rzeczy pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane w ilości 4. Budynki komunalne są remontowane. Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego