W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna

Gmina Pieniężno uchwałą Nr XLIV/198/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 przystąpiła do aktualizacji opracowanego w 2005r. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2005-2007.

Zarządzeniem Nr 4/2010 Burmistrza Pieniężna z dnia 21.01.2010r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta Pieniężno oraz powołania zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Pieniężno został powołany pełnomocnik, którego zadaniem jest koordynowanie pracami zespołu związanymi z opracowaniem i uchwaleniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020.

Program będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji wydanymi przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (Olsztyn, 12 stycznia 2010r.), które są dostępne na stronie www: rpo.warmia.mazury.pl

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem załączanym do wniosku o dofinansowanie ze środków UE każdego projektu w obszarze objętym LPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa „Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast”.

W ramach prac nad projektem dokumentu odbyły się konsultacje społeczne.
Została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców.

Prace związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.):

1. Wystąpienie Burmistrza Pieniężna z dnia 03.02.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (do pobrania: treść pisma oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

2. Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 lutego 2010r. (treść pisma do pobrania)

3. Wystąpienie Burmistrza Pieniężna z dnia 12.02.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (treść pisma do pobrania)oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie (treść pisma do pobrania)

4. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w programie przez Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.02.2010r. (treść pisma do pobrania )

5. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w programie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19.02.2010r. (treść pisma)

6.
Ogłoszenie Burmistrza Pieniężno z dnia 24 lutego 2010r. o konsultacjach społecznych projektu (założeń dokumentu) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007 - 2015 z perspektywą do roku 2020r. (treść dokumentu)

7. Wystąpienie Burmistrza Pieniężna z dnia 19.03.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ( pismo do pobrania) oraz Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (pismo do pobrania) o opinię dotyczącą projektu programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

8. W dniu 23.02.2010r zakończyły się Konsultacje społeczne dot. wnoszenia uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020.

9.
Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 zał. 5a, zał. 5b

10. Opinia sanitarna dot. projektu aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2020 z perspektywą do roku 2020" (treść pisma do pobrania)

11.Opinia Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Olsztynie dot. projektu aktualizacji " Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020" (treść pisma do pobrania)

12. Uchwała Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno.

13. Lokalny Program rewitalizacji miasta Pieniężno na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020

14. Podsumowanie

15.Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna z dnia 6 kwietnia 2010r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

16. Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem właściwym organom treść pisma do pobrania

Załączniki

ankieta pdf, 105 kB
treść pisma PDF, 366 kB
zał. 1 PDF, 366 kB
zał. 2 PDF, 144 kB
zał. 3 JPG, 379 kB
zał. 4 JPG, 116 kB
zał. 5a pdf, 2.51 MB
zał. 5b pdf, 1.18 MB
Podsumowanie pdf, 3.83 MB

Powiadom znajomego