W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

Informacja

Informacja do mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Królewieckiej, ul. Ogrodowej,  ul. Dębowej, ul. Wiśniowej, ul. Brzozowej, ul. Sadowej, ul. Projektowanej,  ul. Generalskiej (prawa strona od ul. Królewieckiej) ul. Sienkiewicza  (nr 12,14,16,18,20)  w Pieniężnie.

Informacja

Przypominamy, że: - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku, każdy właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

Przetargi publiczne

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 28 grudnia 2021r. GK.6220.1.11.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GK.6730.1.36.2021

Pieniężno, dnia 27 grudnia 2021r. GK.6730.1.36.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10§1, 49§1 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony postępowania  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji    o warunkach...

Zmiana terminu polowania KŁ Czajka

Koło łowieckie Czajka w Ornecie informuje, że polowanie zbiorowe zaplanowane na dzień 8 stycznia 2022 roku w obwodzie nr 79 zostanie przeniesione na dzień 9 stycznia 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że na dzień 8 stycznia 2022 roku zaplanowane jest polowanie dewizowe dla dziewięcioosobowej grupy myśliwych zagranicznych z Danii. Polowanie...

IN-III.6220.2.2021

Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Plan polowań dodatkowych KŁ Wrzos

Zgodnie z art. 42ab ust. 2  i art. 42b ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie w sezonie 2021/2022.