W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwały Rady

uchwała nr: LI/326/23
uchwała nr LI/326/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5598
uchwała nr: LI/325/23
uchwała nr LI/325/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
uchwała nr: LI/324/23
uchwała nr LI/324/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2024.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5597
uchwała nr: L/323/23
uchwała nr L/323/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/279/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
uchwała nr: L/322/23
uchwała nr L/322/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
uchwała nr: L/321/23
uchwała nr L/321/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
uchwała nr: L/320/23
uchwała nr L/320/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2023-2028.
uchwała nr: XLIX/319/23
uchwała nr XLIX/319/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pieniężna.
uchwała nr: XLIX/318/23
uchwała nr XLIX/318/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Pieniężno do roku 2030.”
uchwała nr: XLIX/317/23
uchwała nr XLIX/317/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynku.
uchwała nr: XLIX/316/23
uchwała nr XLIX/316/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4502
uchwała nr: XLVIII/315/23
uchwała nr XLVIII/315/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
uchwała nr: XLVIII/314/23
uchwała nr XLVIII/314/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
uchwała nr: XLVIII/313/23
uchwała nr XLVIII/313/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pieniężna wotum zaufania.
uchwała nr: XLVIII/312/23
uchwała nr XLVIII/312/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Asesora Prokuratury Rejonowej w Braniewie na uchwałę Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 lutego 2011 r. roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie.
uchwała nr: XLVIII/311/23
uchwała nr XLVIII/311/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Asesora Prokuratury Rejonowej w Braniewie na uchwałę Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 lutego 2011 r. roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Pieniężnie
uchwała nr: XLVIII/310/23
uchwała nr XLVIII/310/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości niezabudowanych będące własnością Gminy Pieniężno
uchwała nr: XLVIII/309/23
uchwała nr XLVIII/309/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Piotrowcu.
uchwała nr: XLVIII/308/23
uchwała nr XLVIII/308/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w Statucie Gminy Pieniężno.
uchwała nr: XLVIII/307/23
uchwała nr XLVIII/307/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieniężnie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4236
uchwała nr: XLVIII/306/23
uchwała nr XLVIII/306/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4234
uchwała nr: XLVIII/305/23
uchwała nr XLVIII/305/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie lokalizacji targowiska na terenie gminy Pieniężno i uchwalenie regulaminu targowiska.
uchwała nr: XLVIII/304/23
uchwała nr XLVIII/304/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4232
uchwała nr: XLVIII/303/23
uchwała nr XLVIII/303/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2022 r.
uchwała nr: XLVIII/302/23
uchwała nr XLVIII/302/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3588